Annonce

Salon og penge

Salon og penge
28. februar 2005 bal@freemindsmedia.com
penge til frisør salon

28. februar 2005

FRISØRSALON OG PENGE

REALISTISK BUDGET OG PRIVAT MÅDEHOLD, LØBENDE KONTROL MED BUDGET OG REGNSKAB GØR LIVET NEMMERE FOR DEN SELVSTÆNDIGE FRISØR. EN GOD ØKONOMI VIL ALTID VÆRE DEN VIGTIGSTE FAKTOR FOR EN VELFUNGERENDE SALON.

Selvom man har haft egen salon i kortere eller længere tid, vil behovet for rådgivning stadig være aktuelt. Enten fra erfarne frisører, som har haft forretning i en årrække eller hos professionelle rådgivere. God rådgivning kan spare dig for mange ærgrelser og måske penge! Økonomien hører til et af de allervigtigste emner for at drive en velfungerende salon og få succes.

DET VIGTIGE BUDGET
Budgettet er en oversigt over økonomien i salonen.Budgettet bruges også,hvis man skal låne penge i banken.En bankrådgiver får nemmere overblik over idéen bag låneanmodningen, og du får sandsynligvis større chance for at få lov til at låne pengene. Et budget indeholder desuden oplysninger om eksempelvis inventar, goodwill, husleje, løn, osv. En anden vigtig ting er, at man har gjort sig umage med at regne på, hvor stor en omsætning der forventes det første år samt eventuel indtjening. Indtægter skulle jo gerne hænge sammen med de udgifter man har. Det er også vigtigt løbende at holde øje med, at budget og regnskab stemmer nogenlunde overens.Hvis der forekommer større afvigelser, er det af meget stor betydning, at tallene gennemgås for at rette op på eventuelle skævheder.Årsagerne kan evt.være manglende omsætning, for store udgifter i forhold til indtægter (pas igen på med privatforbruget!) eller dårligt rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af budget.Igen kan jeg kun anbefale at søge rådgivning hos professionelle. Vigtigt er det også at sørge for rettidig betaling af regninger. Selvstændige risikerer indberetning til incassofirma ved flere gange ikke at have overholdt betalingsfrister.

DINE PENGE OG SALONENS PENGE
En af de ting der er rigtig vigtig at forstå i forbindelse med at drive salon er, at de penge man tjener, altså de penge der ligger i kassen om aftenen, ikke er penge man uden videre kan bruge til shopping. Beløbet indgår i et større puslespil, hvor man bl.a. skal tænke på udgifter til skat og moms. Her begår nyetablerede, selvstændige frisører ofte en stor fejl. De opdager som regel først problemet, den dag de ikke har råd til at betale de løbende regninger. Men så er det for sent… Derfor er det en god idé at have ét betalingskort til salonen, og ét til privat brug. Med en fast lønoverførsel hver måned vil man hele tiden kunne holde styr på sit privatforbrug. På denne måde skal man kun bruge salon-dankortet, når man køber ting til salonen.

MARKEDSFØRING
Markedsføring hører også med til driften af en frisørsalon. Er der afsat et beløb til markedsføring, og er markedsføringen god nok? Skal man annoncere noget mere,sende flyers ud eller måske lave en hjemmeside på Internettet? En del af de firmaer, der sælger produkter, er ofte villige til at hjælpe med at lave tilbud. Her tilbyder de f.eks. gratis produkter, som frisøren så forærer sine kunder.Spørg dine leverandører, hvad de kan gøre for at hjælpe med at skaffe kunder. Man får ikke noget råd, hvis man ikke spørger!

STOP OP
Man skal altid stoppe op og kigge sig selv over skulderen og vurdere,om man har opnået det som var den oprindelige plan. Glem heller ikke, at økonomien spiller en ligeså stor rolle for din salon og dens overlevelse, som det at klippe og farve hår.Husk! det er aldrig for sent at søge gode råd.Ved at følge dit eget fremlagte budget og stræbe efter dine mål, får du et langt bedre overblik i dagligdagen.Arbejdsglæden bliver også større.Orden i økonomien virker psykisk positivt og giver større mentalt overskud. Det kommer både dig selv og dine ansatte til gode.

HUSK:
• at adskille privatforbrug og salonforbrug.
• den lovpligtige kasseoptælling hver dag.
• udgifterne må aldrig være større end indtjening.
• at aflevere momsregnskab til tiden.
• løbende at kontrollere at budget og regnskab stemmer overens.
• aldrig at købe varer pr. telefon hos en ukendt leverandør.


ANNONCE