Annonce

Goldwell

Goldwell
27. februar 2010 bal@freemindsmedia.com

27. februar 2010

Goldwell – vi satser på vækst

Trods krisen er tingene bestemt ikke gået i stå hos KPSS Danmark A/S, der står bag Goldwell og KMS California. Man satser kraftigt på vækst, og målene for fremtiden er store. Netop for at styrke synligheden på markedet har man 1. januar overtaget salget af Goldwell i det område, som frem til 31. december 2009 blev varetaget på dygtig vis af Midtjydsk Frisørcenter.


Birger von Holdt ses her på scenen, da danske Mark Nordskov, Cha Cha Cha Hørsholm vandt GOLDWELL Trend Zoom Color Challenge 2009 i Las Vegas i Elumen kategorien. Fra venstre mod højre: Maja Petersen Creative Category, Birger von Holdt, Annika Lassen Partner Category, Mark Nordskov CHACHACHA – International Winner – Elumen category.

Goldwell har netop overtaget salget i Midt- og Sydjylland. Overgangen er sket i en meget positiv ånd, og i bedste forståelse med Morten og Klaus Østergaard, der begge fortsætter i det, der er tilbage af virksomheden. ”I et meget vanskeligt marked hvor tallene for branchen efter ni måneder viser en tilbagegang på 9 pct, har vi faktisk haft en fremgang på mere end 2 pct. i 2010”, fortæller Birger von Holdt, adm. direktør i KPSS, der står bag Goldwell og KMS california. ”Denne succes tager vi nu til næste niveau med den øgede satsning på direkte salg.
Morten og Klaus Østergaard er således begge aktionærer i KPSS og har en positiv interesse i udviklingen, og salgsteamet; fire sælgere, en salgs- chef og en tekniker er også fulgt med, så for kunderne vil der ingen forskel være på servicen og kundekontakten i forhold til tidligere.
”Kundeservice vil også forblive både i Viborg og i København i hvert fald til udgangen af 2010, så frisørerne vil blive mødt af de samme vel- kendte stemmer, når de ringer”, lyder det fra Birger von Holdt. Så alt i alt gælder det samme varer, samme sælgere og samme afsendelsessted. ”Eneste forskel er, at fakturaen sendes fra KPSS”, fastslår Birger von Holdt, og fortæller videre: ”Hvad angår Morten og Klaus Østergaard er planen, at Morten Østergaard fremover skal være ansvarlig for logistik, mens Klaus Østergaard skal fungere i en konsulentrolle i forbindelse med større projekter, hvor vi har brug for hans ekspertise, ydermere skal han støtte mig og teamet i vest, ligesom de to brødre indgår i bestyrelsen for KPSS. Så de store administrative besparelser er der ikke i sammenlægningen – i hvert fald ikke de første 12-24 måneder, men Birger von Holdt ser dog også i langt højere grad sammenlægningen som en styrkelse af KPSS’ tilstedeværelse på markedet.
”Vi har nu mulighed for at gøre ting for og med kunderne, vi ikke tidligere har haft mulighed for, ligesom vi kan udvide vores portefølje”


Morten Østergaard (t.v.) skal fremover være ansvarlig for logistik. Klaus Østergaard skal fungere i en konsulentrolle i forbindelse med større projekter, ligesom han skal støtte Birger von Holdt og teamet i vest.

Strategi bag overtagelsen
Bag overgangen til direkte distribution i det midt- og sønderjyske  område ligger der naturligvis en strategi, og første spadestik til overtagelsen blev taget for godt tre år siden.
”Markedsudviklingen gjorde det så endnu mere oplagt at gennemføre planen netop nu”, forklarer Birger von Holdt, og da Midtjysk Frisørcenters kontrakt med KPSS udløb, blev man i fællesskab enige om at ind- sluse området i KPSS. Samme strategiplan rummer også andre spændende tiltag. Bl.a. skal KMS nu for alvor køres i stilling.
”Vi forventer at tredoble omsætningen på KMS inden for de kommende 18 måneder”, lyder det fra Birger von Holdt.
Det betyder, at de godt 120 saloner, der sælger KMS i dag skal øges til 200. Samtidig rummer planen også et øget samarbejde med Frisørland, for målet er ”Full service supply”, så virksomheden i fremtiden får flere ben at stå på inden for såvel virksomhedsudvikling, produkter og inventar. ”Det har sin helt store fordel, når salonerne – som tendensen byder – skærer ned fra f.eks. tre til to leverandører”.

Goldwell i Byerne
Hvad angår mærket Goldwell, har det hidtil været meget udbredt i landområderne i både små og mindre saloner, og således har man godt 3500 saloner på landsplan, der anvender Goldwell. Men nu arbejder brandet sig stille og roligt ind mod byerne, hvor man ifølge Birger von Holdt også er ved at få øjnene op for Goldwells kvaliteter. ”Vi har skabt et stærkt fundament, nu skal vi have stabilitet”, lyder det.
Til at tage rundt til salonerne vil der i den nye virksomhedskonstruktion fremover samlet være 12 sælgere, der skal tage sig af både KMS og Goldwell, og hvor man fra KPSS tidligere solgte 30 pct. direkte til salonerne, ligger det tal nu på 70 pct.
udover Midtjysk Frisørcenter har KPSS også samarbejdet med Frisør- center Nord og Fyns Frisørcenter, men Birger von Holdt understreger, at fordi man ændrer samarbejdsformen ét sted, betyder det ikke, at den ændres alle steder! ”Vi evaluerer naturligvis løbende, og ser på tingene som de kommer i tæt samråd med både KPSS bestyrelsen og ejerne bag de to distributørvirksomheder”, lyder det.

Tilbagegang i branchen
Birger von Holdt forventer at branchen stabiliserer sig i 2010 med en vækst tæt på 0, så man kan altså ikke ride på en vækstbølge. Det hand- ler om hårdt arbejde. Men samtidig er Birger von Holdt heller ikke i tvivl om, at der er en konsolidering på vej.
”Hos os sker der hele tiden nye innovationer på farvesiden, bl.a. Elumen, der er på positivlisten over godkendte, miljøvenlige produkter. Herudover kommer noget ganske nyt og innovativt på farvesiden fra Goldwell til marts, som Birger von Holdt dog endnu ikke vil løfte sløret for. Så alt i alt ser Birger von Holdt frem til et spændende 2010, og frem for alt føler han, at virksomheden er rustet til fremtiden. Globalt har KPSS et mål om at fordoble omsætningen inden 2020. Det forventer man i Danmark at leve op til!

Denne artikel blev bragt i 1. udgave af Hair Magazine 2010.

ANNONCE