Annonce

Effektivt, inspirerende og motiverende lederskab

Effektivt, inspirerende og motiverende lederskab
1. februar 2019 Sascha Tejlmann
Effektivt, inspirerende og motiverende lederskab

1. februar 2019

Effektivt, inspirerende og motiverende lederskab

Tekst: Kristine Larsen (Sascha Tejlmann red.)

En god leder er vigtigt for at kunne maksimere sine resultater, og i frisørbranchen kan godt lederskab føre til, at de ansatte udvikler sig og udnytter deres potentiale til fulde. Vi har her samlet nogle gode råd til vejen til godt lederskab.

Vision
Tænk igennem hvad du som leder vil med din salon. Skal salonen specialisere sig inden for et bestemt område, skal salonen være en omfattende velværesalon med flere tjenester under samme tag eller måske I har et helt unikt koncept? Uanset hvad din salon gerne vil være, er det vigtigt som leder at definere, hvad man gerne vil opnå og kommunikere dette til sine ansatte og samtidigt motivere sine ansatte til at arbejde mod den vision, man har.

Planlægning
For at det skal lykkes for din salon at opnå visionen og de mål, du har sat, kræver det, at du har en plan. Hvordan vil du have, at salonen skal drives, hvem gør hvad, og ved dine medarbejdere hvad, du forventer af dem, og hvad, de kan forvente af dig? Klar og tydelig kommunikation, faste ansvarsområder, uddelegering af opgaver og tidsstyring er alle vigtigt ting at tænke over, når man planlægger driften af en salon. Snak også gerne med dine medarbejdere og læg planer sammen med dem, så de føler sig inkluderet og motiveret til at tage opgaverne på sig.

Handling
Som leder bliver du ofte bedømt på baggrund af dine handlinger. Positive, gennemtænkte og konsekvente handlinger er derfor vigtigt for at motivere og inspirere teamet og for at vise, at du har kontrol. Både konstruktiv kritik og ros, både fra dine medarbejdere til dig og fra dig til dem, er vigtigt for at opretholde sammenholdet og arbejde sammen i den rigtige retning og får at undgå unødvendige konflikter.

Effektiv, inspirerende og motiverende lederskab

Resultater og målinger
Resultaterne, som din salon opnår, er produktet af visionen, planen og handlingerne, som teamet i salonen foretager sig. Ligesom det gjaldt for visionen, er det vigtigt at have noget at arbejde sammen om, og som leder kan du sætte mål for dine ansatte individuelt og for salonen som en helhed, så man har noget at stræbe efter. At opnå et mål, man har sat sig, har en positiv indvirkning på en ansat og husk endelig at give ros, når de opnår deres mål. Sker det, at de ikke opnår et sat mål, kan du tage dig tid til at undersøge, hvad man kan gøre anderledes for at nå målet i fremtiden.
Tænk også over hvor ofte du vil måle resultater; ugentligt, månedligt, kvartalvist eller årligt? Det kan være smart at gøre alle fire, da ugentlige og månedlige målinger gør det muligt at foretage ændringer hurtigt, hvis der er brug for det, og en kvartalvis eller årlig gennemgang betyder, at de ansatte er opdateret på, hvordan den foregående periode gik og hvad, der forventes fremover.

Det at være en god leder er en stor opgave og kan også være et krævende job. Vi håber, at disse råd har givet dig inspiration til, hvordan du og dine medarbejdere kan få en endnu bedre hverdag sammen i salonen.

ANNONCE